Persbericht: Meer Mobiele Gemeente

Gepubliceerd op Woensdag 05 oktober 2022
mobiliteit; meer mobiele gemeente

Wevelgem laureaat op wedstrijd ‘Meer Mobiele Gemeente’

Wevelgem is als laureaat uit de bus gekomen op de wedstrijd ‘Meer Mobiele Gemeente’. Die tweejaarlijkse prijs is een initiatief van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken die maandag tijdens een themadag in Brussel werd uitgereikt. Wevelgem haalde het voor de vakjury in de categorie middelgrote lokale besturen, tot
50 000 inwoners, met een score van 84 op 100.

Steden en gemeenten die inspanningen leveren om mobiliteit toegankelijker te maken, konden zich dit voorjaar kandidaat stellen voor de vakjury- en publieksprijs ‘Meer Mobiele Gemeente/Stad 2022’. Wevelgem schreef zich in met een sterk onderbouwd dossier, werd op basis daarvan genomineerd en ging maandag in haar categorie uiteindelijk Ieper en Oudsbergen vooraf.

Een jury met onder meer vertegenwoordigers van openbaar vervoersmaatschappij De Lijn, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Inter en het Departement Mobiliteit Openbare Werken, boog zich over vier thema’s en moest daar punten op toekennen.

Juryverslag
‘Naast de opname van toegankelijkheid in het meerjarenplan 2020-2025, is de integrale aanpak ook verankerd in de structuur van de gemeente. Zo worden specifieke medewerkers en sleutelfiguren ingezet’, luidt het juryverslag. ‘Daarnaast is er een algemene sensibilisering en worden bestaande gebouwen en nieuwe projecten gescreend op toegankelijkheid. Deze visie vertaalt zich ook in bijvoorbeeld het inventariseren en toegankelijk maken van voetgangersroutes. Er wordt samengewerkt met De Lijn om het openbaarvervoersaanbod te optimaliseren, er is een mindermobielencentrale en er is aandacht voor een kwalitatief aanbod.’

Picknickbanken
Wevelgem scoorde onder meer met het toegankelijk maken van bushaltes. Op korte termijn maakt Wevelgem werk van twaalf toegankelijk haltes en 2023 starten de werken aan het eerste van drie Hoppinpunten. Ook de nieuwe voetpaden en verlaagde oversteekplaatsen, de rolstoelvriendelijke picknickbanken en de bouw van het nieuwe zwembad overtuigden. Wevelgem onderschreef ook het charter ‘Masterplan Toegankelijke Haltes’, één van de criteria om te mogen deelnemen. Dat alles zorgde voor een score van 84 op 100, genoeg voor winst en een cheque van 50 000 euro.

‘Uiteraard zijn we trots op deze erkenning’, aldus schepen van Mobiliteit Lobke Maes en schepen van Openbare Werken Stijn Tant. ‘Maar het werk is nog niet af. Vanaf volgende week gaan we 130 voetpaden verlagen voor rolstoelgebruikers, kinderwagens en slechtzienden. We zijn ook volop bezig met nieuwe fietsinfrastructuur, zoals in de Warandestraat, Overheulestraat en binnenkort ook Bergelen, en we realiseerden onlangs betere fietspaden in de Roeselarestraat en Industriezone Gullegem-Moorsele. Dit is een bevestiging dat we op goede weg zijn en moeten doorzetten!’