Persbericht: LEKP 2.0 & Zuid-West-Vlaamse Klimaatfonds

Gepubliceerd op Donderdag 10 november 2022
Foto van een verlichtingspaal van LED - versnelde verledding - lichtplan

Wevelgem onderstreept klimaatambities

Gemeente stapt in Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 en Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen

Wevelgem zet haar klimaatambities kracht bij. De gemeente zal het nieuwe Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 met de Vlaamse Regering ondertekenen. Tegelijkertijd stapt Wevelgem in het Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen, samen met elf andere gemeenten van de regio en Intercommunale Leiedal. Beide punten werden goedgekeurd in de gemeenteraad van donderdag 10 november.

LEKP 2.0
Op 8 oktober 2021 besliste de gemeenteraad om het Lokaal Energie- en Klimaatpact Vlaanderen (LEKP) te onderteken. Daar wordt nu vervolg aan gegeven met LEKP 2.0, in respons op de verscherpte Europese klimaatdoelstellingen vermeld in het ‘Fit for 55’-pakket. De Europese Unie stelt daarin onder meer als doel om de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Voorheen was dat 40 procent.

Daarnaast verbindt de gemeente er zich nog onder meer toe om de CO2-uitstoot van de eigen infrastructuur zoals gebouwen, wagens en openbare verlichting met 55 procent te verlagen ten op zichte 2015 en de primaire energiebesparingsdoelstelling te verscherpen tot drie procent op jaarbasis, vanaf 2023. Ook het aantal (semi-)publieke laadpalen wordt opgedreven van één laadequivalent tot anderhalve laadequivalenten per 100 inwoners tegen 2030. Wevelgem engageert zich ook om van 50 collectieve renovaties per 1000 wooneenheden, er 25 fossielvrij te realiseren. Klimaattafels dienen te leiden tot een wijkgerichte aanpak.

Wevelgem kan in 2023 nog rekenen op 106 000 euro uit LEKP 1.0 voor energie- en klimaatgerichte acties. Daarbovenop komt nog 37 000 euro uit LEKP 2.0. Dat bedrag kan nog aandikken, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Deze financiering omvat een subsidie van 50 procent. Er is dus nog 50 procent cofinanciering vanuit de gemeente vereist.

Klimaatfonds
Daarnaast geeft Wevelgem haar akkoord om een Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen op te richten, samen met elf andere gemeenten van de regio en Intercommunale Leiedal. Concreet stopt de gemeente een halve euro per inwoner in het Klimaatfonds, ofwel
15 777 euro. 75 procent kan aangewend worden voor initiatieven van burgers, bedrijven of de gemeente zelf, op het eigen grondgebied. Voor burgers, organisaties en lokale besturen is een tussenkomst mogelijk van maximaal 50 procent, voor bedrijven is dat 25 procent. De resterende 25 procent is voorzien voor bovenlokale projecten. Er is een engagement voor drie jaar, tot en met 31 december 2025.

Het klimaatfonds wil burgers, organisaties, bedrijven en lokale besturen sensibiliseren en motiveren om projecten met een positieve klimaatimpact te realiseren en financieel te ondersteunen.

Op de goede weg
Wevelgem heeft al heel wat inspanningen gedaan om de klimaatdoelstellingen te halen. Zo liggen er al op 22 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen, voor een totaal van 641 kWp. Onze openbare verlichting is bijna volledige verLED, waarmee Wevelgem een pionier in Vlaanderen. En de CO2-uitstoot is sinds 2009 reeds met 21 procent gereduceerd. Met LEKP 2.0 en het Klimaatfonds onderstreept Wevelgem haar ambities om die lijn door te trekken.