Persbericht: Kernvernieuwing Gullegem

Gepubliceerd op Woensdag 07 september 2022
kernvernieuwing

Wevelgem kiest ontwerpteam voor kernvernieuwing Gullegem

Plannen uitgewerkt voor herontwikkeling centrum

Wevelgem heeft een ontwerpteam aangesteld voor de herinrichting van de centrumomgeving van Gullegem. Het centrum ondergaat de komende jaren een grondige metamorfose met onder meer de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum, een nieuw centrumplein, het openleggen van de Heulebeek en meer groen. Vanaf midden september worden de nauw betrokken actoren via infomarkten geïnformeerd over het geselecteerde ontwerp en ontwerpteam. Later volgt een brede communicatie naar alle inwoners.

Procedure
Voor de concrete uitwerking van het project ging Wevelgem, samen met De Vlaams Bouwmeester, het voorbije jaar op zoek naar een ontwerpteam van architecten en landschapsarchitecten. Teams konden zich kandidaat stellen om de vereisten voor het OC in een architecturaal ontwerp te gieten en de centrumomgeving vorm te geven in een landschapsontwerp. Ze konden zich baseren op de burgerbevraging en de inrichtingsstudie die samen met stedenbouwkundig experte Els Nulens tot stand kwam.

Uit de inzendingen werden vier teams geselecteerd om hun ontwerp voor te stellen. Met de ondersteuning van De Vlaams Bouwmeester en Els Nulens, gunden Wevelgem en de Vlaamse Milieumaatschappij de opdracht uiteindelijk aan het ontwerpteam Dierendonckblanke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis architecten. De Vlaamse Milieumaatschappij is, gezien de werken aan de Heulebeek, vanuit een gedeeld opdrachtgeverschap betrokken.

Ontwerpteam
Dit ontwerpteam werd gekozen omdat het ontwerp het nauwst aansloot bij de ambities van Wevelgem. Zo zal de Feestweide De Gulle en de Kerkeput omgevormd worden tot een waardevol Heulebeekpark. Dat zal de kern klimaatrobuust, aantrekkelijk en toegankelijk maken voor jong en oud. Het centrum moet een ontmoetingsplaats vormen waar iedereen zich welkom voelt en graag vertoeft.

OC
Het nieuwe ontmoetingscentrum brengt met het gevelontwerp verfrissing en een hedendaagse identiteit in het centrum. De nieuwe locatie zal zorgen voor een gezonde dynamiek op ‘Gullegem Platse’ in harmonie met de specifieke dorpse context. Het OC biedt nieuwe mogelijkheden aan het drukke verenigingsleven. Zicht op de omgeving van binnenuit, veel licht en een goede akoestiek zullen zorgen voor een warm thuisgevoel voor de diverse gebruikers. De indeling van ruimtes en opdeelbaarheid van de polyvalente zaal laat toe een grote variatie aan evenementen op kwalitatieve manier te organiseren.

Infomarkten
Vanaf midden september informeert de gemeente de nauw betrokken actoren over het winnend ontwerp. Aanpalende bewoners, verenigingen en handelaars binnen het kernwinkelgebied zijn persoonlijk uitgenodigd om kennis te maken met het geselecteerde concept. Inwoners zullen via een brede communicatie meer info vernemen.

De komende maanden zal het ontwerpteam het ontwerp voor het nieuwe OC en de omgevingswerken verder uitwerken tot een gedragen ontwerp via een participatietraject met alle burgers. Tijdens deze ontwerpfase blijft de gemeente actief communiceren over het verdere verloop van dit project en zullen alle inwoners kennis kunnen nemen van het uiteindelijke ontwerp.

In het najaar 2023 worden zowel de plannen voor het OC als de omgevingsaanleg in een definitief ontwerp gegoten. Het is de bedoeling halfweg 2024 te starten met de bouwwerken van het project. Er zal op de juiste momenten gecommuniceerd worden over de voorbereidende werken en de fases van de werken.

www.wevelgem.be/centrumgullegem