Persbericht: kerkenbeleidsplan

Gepubliceerd op Donderdag 22 december 2022
blokruimte; Sint-Theresiakerk

Wevelgem stelt kerkenbeleidsplan bij

Bisdom Brugge geeft akkoord aan actualisatie

Wevelgem heeft haar kerkenbeleidsplan geactualiseerd. De ideeën werden afgetoetst met de verschillende kerkfabrieken, het team van de pastorale eenheid en het centraal kerkbestuur. De bisschop van het bisdom Brugge keurde de aanpassing inmiddels goed. De actualisatie is goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting van 8 december.

Eind 2017 werd het kerkenbeleidsplan voor de parochiekerken van de gemeente goedgekeurd. Ondertussen zijn er voor de kerken in Wevelgem en Gullegem haalbaarheids- of bestemmingsonderzoeken uitgevoerd en afgetoetst. Sinds de opmaak zijn er ook een aantal zaken gewijzigd, zoals een aantal omgevingsfactoren en de samenvoeging van de federatie Wevelgem en de federatie Gullegem-Moorsele onder de naam ‘Pastorale Eenheid Zacheüs Wevelgem-Gullegem-Moorsele’. De visie op de toekomst van kerkgebouwen is verder gerijpt, vijf jaar na de oorspronkelijke plannen. Daarom was een actualisatie aangewezen.

Sint-Theresia
Sint-Theresia ondergaat op korte termijn de grootste verandering met een volledige herbestemming en dus ook ontwijding van de kerk. Deze beslissing wordt binnenkort genomen door de bisschop. De nabijgelegen Posthoornschool wil een deel innemen als bewegingsruimte met kleedkamers, een schoolbibliotheek en een polyvalente ruimte. De school vindt in Wevelgem een partner, want de voormalige sacristie kan eveneens dienst doen als antennepunt voor gemeentelijke dienstverlening. De toren kan dan weer ingericht worden als uitkijkpunt.

Sint-Hilariuskerk en Wijnbergkerk
De Sint-Hilariuskerk blijft de hoofdkerk. Wel wordt gekeken naar een multifunctionele invulling via flexibele of omkeerbare ingrepen. De Wijnbergkerk dient nu al als repetitieruimte voor onder meer het Wevelgems Harmonie Orkest en ook culturele voorstellingen vinden steeds sneller hun weg naar het Onbevlekt Hart van Maria. Meer bergruimte en sanitair zijn wel aangewezen. Een nieuwe aanbouw is daarom opgenomen in de plannen.

Sint-Amanduskerk Gullegem
De Sint-Amanduskerk wordt mee opgenomen in de centrumvernieuwing van Gullegem. De kerk zal nog altijd dienst doen als liturgische ruimte, maar de ruimte wordt kleiner gemaakt. Een belevingsbibliotheek en een antennepunt voor de dienst burgerzaken behoren tot de mogelijkheden in het jongste scenario. Ook een sanitair blok wordt voorzien, net zoals bureelruimte en een terras op het eerste verdiep. Deze volledige realisatie is niet voor de korte termijn, maar is gekoppeld aan de centrumontwikkeling van Gullegem en de evolutie van het kerkbezoek.

Met de goedkeuring van de gemeenteraad kan er nu verder vorm gegeven worden aan de scenario’s.