Persbericht: Extra bewakingssubsidie voor fuiven in Wevelgem

Gepubliceerd op Donderdag 09 maart 2023
grote groepmensen op een muziekevent

Extra bewakingssubsidie voor fuiven in Wevelgem

Nieuw fuifbeleid veiliger voor bezoekers, gemakkelijker voor organisatoren

Wevelgem trekt de toelages voor professionele bewaking op fuiven op via een vernieuwd subsidiereglement. Dat is beslist in de gemeenteraad in haar zitting van 9 maart. Met die goedkeuring is het fuifbeleid, dat bestaat uit drie pijlers, volledig geactualiseerd.

Die drie pijlers bestaan uit: veilig en betaalbaar fuiven, een nieuwe fuifwijzer en de uitrol van de digitale tool ‘safe party zone’.

Professionele bewaking
Organisatoren en de jeugdraad stelden vast dat de kostprijs voor professionele bewaking op fuiven niet meer in verhouding was met de werkelijke kost. De kost voor bewaking in de Porseleinhallen kan namelijk oplopen tot meer dan 2 000 euro. Vandaag was er een maximumtoelage van 300 euro per fuif voor de inzet van bewaking. Dat bedrag wordt nu opgetrokken naar 400 euro. Daarbovenop komt er nog eens 50 euro per ingezette bewakingsagent, waardoor de grootte van de fuif in rekening wordt gebracht. De subsidie mag echter nooit meer dan de helft bedragen van de totale kost voor bewaking.

‘We willen vermijden dat organisatoren zouden besparen op veiligheid bij fuiven. Door dit bedrag op te trekken, kunnen organisatoren met een gerust hart doen waar ze goed in zijn, namelijk veilige fuiven organiseren’, zegt schepen van Jeugd, Bas Surmont.

Met dit punt is het fuifbeleid opnieuw helemaal geactualiseerd. De laatste versie dateerde immers van 2013 en was dus aan herziening toe. Die bewaking maakt deel uit van één van de drie belangrijke pijlers van het beleid, namelijk veilig en betaalbaar fuiven, zowel voor organisatoren als fuivers.

Safe Party
Daarnaast wordt er ook ingezet op veilig fuiven via ‘safe party’. Dat kwaliteitslogo toont dat er extra aandacht is voor veiligheid op fuiven. Alle bezoekers worden op een ‘safe party’ verplicht hun identiteitskaart in te scannen. Dat is verplicht sinds 1 januari 2019. De kinderziektes, zoals de trage verwerking en de leeftijdsscanning, werden inmiddels opgelost. Sinds 16 april, bij de lancering van de vernieuwde tool in Wevelgem, maken steeds meer evenementen gebruik van een safe party zone en de scanningssoftware. Safe Party is al ingezet op 23 evenementen en fuiven.

Nieuwe fuifwijzer
De laatste pijler slaat op het informeren van de organisatoren. De fuifwijzer, met alle ‘do’s en don’ts’ voor fuiven, werd in een nieuw jasje gestoken. Die was ook aan herziening toe. De vorige fuifwijzer dateerde, net als het fuifbeleid, van 2013. Deze fuifwijzer is voortaan ook volledig digitaal raadpleegbaar. Organisatoren kunnen in deze ‘wijzer’ een antwoord vinden op hun vragen over alle taken en verantwoordelijkheden die een fuif met zich meebrengt, zoals verzekeringen, inzet van hulpdiensten, duurzaamheidscriteria of het aanvragen van tijdelijke verkeersreglementen en vergunningen. In de wijzer staat ook een lijst met lokale leveranciers van klank en licht, eet- en drankkraampjes, …

Alle andere puntjes uit het fuifbeleid, namelijk betaalbaar fuiven, de ‘safe party zone’ en geïnformeerd organiseren,  werden eerder, in november 2022, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Een sterk vrijetijdsaanbod, Wevelgem zorgt er voor!

[ www.wevelgem.be/fuiven ]