Persbericht: Bovenbouw Overheulestraat

Gepubliceerd op Woensdag 28 september 2022
overheulestraat

Wevelgem start werken aan bovenbouw Overheulestraat

Werken aan veilige fietsinfrastructuur vanaf 10 oktober

Op maandag 10 oktober starten er in Moorsele ingrijpende werken in de Overheulestraat. Die zullen duren tot de zomer van 2023, weliswaar gefaseerd om de hinder voor omwonenden te beperken. Wevelgem maakt er onder meer werk van veilige fietspaden op deze drukke as.

Begin januari startten de nutsmaatschappijen met het vernieuwen van de leidingen, zoals water, gas en elektriciteit. Onder meer de elektriciteitskabels werden ondergronds gebracht. Die werken gingen aanvankelijk duren tot eind 2022, maar zijn vroeger afgewerkt dan verwacht.

Bovenbouw
Nu is de gemeente aan zet en kunnen de werken aan de bovenbouw opgestart worden. Het wegdek en de fietspaden worden volledig vernieuwd. Tot op heden staan auto’s vaak deels op het fietspad wat leidt tot onveilige situaties. Daarom maakt de gemeente werk van verhoogde, bredere eenrichtingsfietspaden waarbij fietsers afgescheiden worden van het gemotoriseerde verkeer en van de geparkeerde wagens. Parkeren blijft mogelijk, telkens aan één zijde van de weg.

De voetpaden komen op gelijke hoogte van de fietspaden, maar krijgen een andere kleur zodat het onderscheid duidelijk is. Op kruispunten, zoals aan de Meerlaanstraat, zullen de fietspaden duidelijk gemarkeerd zijn met rood thermoplastiek.

Fases
Net zoals tijdens de nutswerken zullen ook deze werken in fases gebeuren. De rest van het jaar wordt gewerkt tussen de Berkenlaan en de Clerck’s straat. In de eerste fase zal de omleiding gebeuren via de Clerck’s Straat en de Ledegemstraat.
In een volgende fase gaan de werken tot de Wijngaardstraat. Vanaf maart loopt de werfzone van de Wijngaardstraat tot de Meerlaanstraat. In een laatste fase, vanaf begin mei, wordt gewerkt tussen de Meerlaanstraat en de Barakken. Tegen het zomerverlof moet alles afgewerkt zijn.

Communicatie
De inwoners in de werfzones zijn op de hoogte gebracht via een infomarkt en een flyer. Regelmatig zullen via verschillende kanalen updates gegeven worden over het verloop van de werken en de opstart van een volgende fase.

Subsidies
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters lanceerde opnieuw een oproep om versneld fietsveilige schoolroutes te realiseren.
Ze maakt 30 miljoen euro subsidiemiddelen vrij om knelpunten aan te pakken. Vlaanderen subsidieert projecten voor maximaal 50 procent, met een plafond van 100 000 euro per schoolroute. Wevelgem diende een dossier aan voor de Overheulestraat en kan rekenen op een Vlaamse tussenkomst van 100 000 euro.

Veilige schoolroutes, Wevelgem zorgt er voor!

[ www.wevelgem.be/heraanleg-overheulestraat ]