openbaar onderzoek verkaveling Kortrijkstraat 112-Kozakstraat

Gepubliceerd op Donderdag 04 maart 2021

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Nicole Casteele, Menenstraat 374, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

De aanvraag gaat over het verkavelen van gronden voor 1 eengezinswoning met gesloten bebouwing,

voor de percelen, gelegen Kortrijkstraat 112/Kozakstraat, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nrs. 0651Z, 0652X4, 0652R5.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor deze aanvraag.

De aanvraag kan, op afspraak, van 8 maart 2021 tot en met 6 april 2021 worden ingekeken bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening
op volgend adres: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).