openbaar onderzoek Nieuwstraat 145

Gepubliceerd op woensdag 16 juni 2021
23 juni 202122 juli 2021

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Geert Allaert, Graaf van Vlaanderenplein 5, 9000 Gent heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen en uitbreiden van een loods,

voor het perceel, gelegen Nieuwstraat 145, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0639F4.

.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor deze aanvraag.

De aanvraag kan, op afspraak, van 23 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
op volgend adres: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).