openbaar onderzoek Meerlaanstraat deel afd4/B/0695A

Gepubliceerd op maandag 14 juni 2021
18 juni 202117 juli 2021

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator, de heer Wim Rigole, Voskenstraat 177, 8930 Menen, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut

Inrichtingsnummer: 20210511-0057

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
12.2.1°

voor het perceel, gelegen Meerlaanstraat z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 0695A.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor deze aanvraag.

De aanvraag kan, op afspraak van 18 juni 2021 tot en met 17 juli 2021 worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
op volgend adres: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).