openbaar onderzoek Leuricock 31

Gepubliceerd op Donderdag 15 april 2021

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Koen Lombaerts bv, Leuricock 31, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het uitbreiden van een woning, bouwen van een afdak en regulariseren van een bijgebouw,

voor het perceel, gelegen Leuricock 31, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0131G.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor deze aanvraag.

De aanvraag ligt van 22 april 2021 tot en met 21 mei 2021 ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
op volgend adres: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).