openbaar onderzoek Goudenregenstraat 7

Gepubliceerd op vrijdag 11 juni 2021
16 juni 202115 juli 2021

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Dimitri Decherf, Goudenregenstraat 7, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het uitbreiden van een bestaande woning,

voor het perceel, gelegen Goudenregenstraat 7, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0532R2.

.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor deze aanvraag.

De aanvraag kan, op afspraak, van 16 juni 2021 tot en met 15 juli 2021 worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
op volgend adres: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).