openbaar onderzoek Dadizelestraat 2

Gepubliceerd op Donderdag 26 augustus 2021
01 september 202130 september 2021

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

CV Fluvius System Operator, President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine,

voor het perceel/de percelen, gelegen Dadizelestraat  2, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie C, nr. 0366N .

Inrichtingsnummer(s): 20210726-0006,

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
12.2.1°

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor deze aanvraag.

De aanvraag ligt van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021 ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
op volgend adres: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).