openbaar onderzoek Daalstraat 61

Gepubliceerd op donderdag 17 juni 2021
23 juni 202122 juli 2021

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

THERMOTE LV, de heer Kurt Thermote, Daalstraat 61, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het regulariseren van de vergroting van een vijver en de nivellering van akkerland

Inrichtingsnummer: 20210313-0016.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:

6.5.1°, 15.1.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 53.8.1°a)

De aanvraag heeft betrekking op volgend adres/percelen:

Daalstraat 61

Wevelgem 3de afdeling, sectie A, nrs. 0128L, 0128E, 0120B, 0122D, 0125A

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag kan, op afspraak, van 23 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
op volgend adres: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).