openbaar onderzoek Bissegemstraat 165

Gepubliceerd op Donderdag 26 augustus 2021
01 september 202130 september 2021

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

HOUTHANDEL VERCRUYSSE bv, de heer Dan Vercruysse, Bissegemstraat 165, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een elektriciteitscabine,

voor de percelen, gelegen Bissegemstraat 165, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nrs. 0389G2, 0390H1.

Inrichtingsnummer(s): 20181023-0122

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
6.5.1°, 12.2.1°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 19.3.1°a), 19.6.1°a), 19.6.1°b)

Het college van burgemeester en schepenen  is bevoegd voor deze aanvraag.

De aanvraag kan, op afspraak, van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021 worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
op volgend adres: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).