openbaar onderzoek

Gepubliceerd op maandag 26 oktober 2020

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Nicole Casteele, Menenstraat 374, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

De aanvraag gaat over het verkavelen van gronden voor 1 eengezinswoning met gesloten bebouwing,

voor het perceel, gelegen Kortrijkstraat 112, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0652X4.

.

Het college van burgemeester en schepnen is bevoegd voor deze aanvraag.

De aanvraag kan, op afspraak, ingekeken worden van 29 oktober 2020 tot en met 27 november 2020 ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening
op volgend adres: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).