Nieuws - meest recent

De diensten van het OCMW zijn gesloten op:
- dinsdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
- vrijdag 21 juli (Nationale Feestdag)
- maandag 14 augustus
- dinsdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)

Van 27 tot 29 juni zullen werken uitgevoerd worden in de Bankstraat ter hoogte van huisnummer 19. Er wordt een nieuwe huisaansluiting geplaatst voor het appartementsgebouw dat er in opbouw is.

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

  • beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2017: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het evenement 'Bar Ricard - 't Bankske' in de Lode De Boningestraat van dinsdag 27 juni tot dinsdag 29 augustus 2017. verkeersreglement_bar_ricard_-_t_bankske.pdf

 

Van 14 t.e.m. 16 juni werd al een eerste deel van de voorbereidende werken voor de vernieuwing van het wegdek en de riolering op de E403 op grondgebied Wevelgem uitgevoerd. Van maandag 26 t.e.m. woensdag 28 juni volgt nog een tweede deel waarbij een deel van het wegdek wordt vernieuwd en een doorsteek in de middenberm wordt gemaakt.
 
Tweede deel voorbereidende werken

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

De aanhoudende droogte dwingt de overheid er toe om verschillende maatregelen te treffen om de waterbevoorrading zo lang mogelijk veilig te stellen. 

Voor de volledige provincie West-Vlaanderen:

Een verbod om water te halen uit alle waterlopen voor recreatieve doeleinden. Dit betekent dat bvb sportterreinen niet langer kunnen besproeid worden met water uit waterlopen. Ook zullen plezierboten niet meer apart versast worden.  Dit besluit geldt vanaf 19 juni, voor 14 dagen.

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

  • beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2017: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het circus Tik Tak van 22 tot 26 juni 2017. verkeersreglement_circus_tik_tak.pdf

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

  • beslissing van de heer gouverneur van de provincie West-Vlaanderen: politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod voor beregening vanuit waterlopen voor recreatieve doeleinden in West-Vlaanderen. politiebesluit_gouverneur_recreatieve_doeleinden.pdf

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.