Nieuwe testmaatregelen Parkstraat

01 oktober 201830 juni 2019

Omwille van het sluipverkeer door de Parkstraat werd beslist om, bij wijze van proef, het doorgaand verkeer tussen de Menenstraat en de Lauwestraat te verbieden.

Dit gebeurt door het plaatsen van borden 'verboden toegang', met uitzondering van
plaatselijk verkeer, die aangebracht werden in de Groenestraat en de Katerstraat.

Volgens de regelgeving zijn volgende 'bestuurders' plaatselijk verkeer:
Bewoners van de zone, bezoekers, wie er moet zijn voor leveringen of diensten,
prioritaire voertuigen, fietsers en ruiters.

Deze maatregel wordt dus op proef ingevoerd. Ook uw opmerkingen, ervaringen,
bedenkingen zijn dan ook zeker welkom: 

Per brief via: gemeentebestuur Wevelgem, dienst Openbare Infrastructuur en
Mobiliteít, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem

Per mail: mobiliteit@wevelgem.be
Aan de hand van de reacties en bedenkingen wordt dit project geëvalueerd en worden de conclusies meegenomen in het ruimere mobiliteitsplan.