Nieuwe stap in dossier nieuwe turnhal voor GBS Hoogstraat

Gepubliceerd op Vrijdag 12 november 2021
GBS Hoogstraat campus

Nieuwe stap in dossier nieuwe turnhal voor GBS Hoogstraat

Wevelgem gaat op zoek naar een ontwerper voor de nieuwe turnhal in de gemeentelijke basisschool Hoogstraat in Wevelgem. Dat is beslist op de gemeenteraad van 12 november. Daarmee wordt opnieuw een belangrijke horde genomen in het dossier. De investering past in het kader van het ruimere Masterplan GBS Hoogstraat dat momenteel afgewerkt wordt.

Nieuwe turnhal
Op dit moment turnen de kinderen nog in de gemeentelijke sporthal Vanackerestraat naast het oude zwembad. Met de opening van het nieuwe zwembad De Zwemkom verdwijnen binnenkort het oude zwembad en de sporthal en moet er een alternatief komen voor de leerlingen van GBS Hoogstraat. De gemeente besliste een nieuwe turnhal te realiseren op schaal van de school, op de schoolsite zelf. Ook sportverenigingen zullen na de schooluren de nieuwe turnhal kunnen gebruiken. Tot de realisatie van de nieuwe hal, kunnen de leerlingen en verenigingen blijven gebruik maken van de sporthal Vanackerestraat.

De eerste fase van het project moet tegen het einde van de legislatuur afgerond worden. Dat houdt de realisatie van de turnhal in, maar ook een grotere refter met daaraan gekoppeld de verhuis van enkele klassen, een nieuw sanitair blok, de verruiming en herinrichting van één speelplaats in. Bij de opmaak van het bestek ging er bijzondere aandacht naar duurzaam en circulair bouwen. De kosten voor dit eerste dossier worden geraamd op 2,6 miljoen euro, waarvan een deel gesubsidieerd wordt door Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) via promotiebouw.

Masterplan
De plannen passen ook in het kader van het ruimere toekomstplan voor GBS Hoogstraat. Het masterplan, dat wordt opgemaakt in samenwerking met intercommunale Leiedal, voorziet onder meer ruimte voor naschoolse opvang, nieuwe lokalen voor de tekenacademie en de gemeentelijke basisschool, een nieuwe overdekte speelplaats, een grondige energetische renovatie van het bestaande gebouw en een herinrichting van beide speelplaatsen, met minder verharding en meer groen.

De kosten van het volledige project wordt geraamd op 9 miljoen euro, waarvoor een aanvraag wordt ingediend bij Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) voor een subsidietoelage.

Masterplan Wevelgem

De realisatie maakt deel uit van het ruimere masterplan Wevelgem en de herinrichting van het centrum om de kern van de gemeente levendig en aantrekkelijk te maken. Meer informatie is te lezen op www.wevelgem.be/meerjarenplan2020-2025/masterplan-wevelgem.