Leefbuurt Posthoorn

Gepubliceerd op woensdag 14 juli 2021
Posthoorn

Wevelgem bouwt aan Leefbuurt in Posthoorn samen met Team Vlaams Bouwmeester

Wevelgem is een van de zeven Vlaamse gemeenten, en de enige West-Vlaamse gemeente, die geselecteerd werd om samen met Team Vlaams Bouwmeester en externe deskundigen een buurt te transformeren tot Leefbuurt. De gemeente diende een dossier in voor een grondige herinrichting van De Posthoorn, de wijk in de schaduw van de Sint-Theresiakerk.

Wevelgem wil van de Posthoorn een echte proeftuin maken en samen met het Team Vlaams Bouwmeester en de deskundigen nadenken over een totaalaanpak van de buurt. Die kan op zijn beurt gebruikt worden om andere buurten en wijken, verspreid over heel Wevelgem, te gaan versterken.

Historiek
De Posthoorn is heel interessant, niet enkel door de ligging langs de N8-gewestweg, maar ook door de schaalgrootte en de geschiedenis waarbij stapsgewijs drie wijken groeiden ten noorden van de kerk. De eerst wijk dateert immers al van eind jaren 1960. Vanaf de twee helft van de jaren ’70 kwam de Vogelwijk erbij. Beide wijken werden verbonden in de jaren ’80 door nieuwe bebouwing. En rond de eeuwwisseling kwam er nog een nieuwe wijk bij, goed voor een totaal van ruim 500 woningen en een veelvoud aan inwoners. De Posthoorn is een subcentrum, met een eigen school, een parochiezaal en wat detailhandel nabij de N8.

Groen en ontharding en versterking sociaal weefsel
De gemeente wil in de wijk zelf inzetten op ontharding en vergroening van de straten en een aantal speelpleintjes. In het meerjarenplan zijn ook de aanpak van de laanbomen in de Sneppestraat, kleine onthardingsprojecten, onder meer aan de school, en de opfrissing van de speelruimtes in de ‘oude’ kern voorzien. Ook het versterken van de trage verbindingen en de aanpak van voetpaden in het kerngebied staan op de agenda. Daarnaast wil Wevelgem zorgen voor meer ontmoeting, buurtgerichte zorg – met een antennepunt voor het lokaal dienstencentrum - en een brede school: kortom een aantrekkelijke wijk voor jong en oud. Dit project geeft de kans om heel wat van deze ambities gezamenlijk aan te pakken, ondersteund door expertise vanuit Vlaanderen.

Met de selectie kan er in het najaar 2021 gestart worden met het leertraject Leefbuurten. Het team komt dan een eerste keer polshoogte nemen om te zoeken naar oplossingen op maat.

Leefbare en sterke buurten, Wevelgem zorgt ervoor!