Inspraakmogelijkheid over het Ontwerp van Brownfieldconvenant Gullegem – IMHO

Gepubliceerd op Vrijdag 05 juni

De voormalige site Primus langs de Heulestraat is al enkele jaren deels leegstaand en onderbenut. Met het project Gullegem-IMHO beoogt de huidige eigenaar IMHO de reconversie van de site naar een lokaal bedrijventerrein op maat van de omgeving, waarbij ter hoogte van de uitloper aan de hoek Heulestraat-Beekstraat het gemengd lint langs de Heulestraat wordt afgewerkt (wonen, horeca, bedrijvigheid, diensten of kantoren).

Voor de ontwikkeling van dergelijke vervuilde, verwaarloosde of onderbenutte gronden voorziet het Brownfielddecreet (30/03/2007) in een facilitair kader via het sluiten van een Brownfieldconvenant. Daarbij worden de krachtlijnen van de herontwikkeling vastgelegd en worden afspraken gemaakt tussen alle partijen die mee de herontwikkeling van dit vervuilde en verwaarloosde terrein willen stimuleren.

IMHO wenst voor de reconversie van de voormalige site Primus een dergelijk Brownfieldconvenant af te sluiten met de gemeente, OVAM en de Vlaamse Regering.

Informatie-uitwisseling en inspraakronde

Naar aanleiding van de goedkeuring van het ontwerp brownfieldconvenant Gullegem-IMHO wordt momenteel een informatie-uitwisseling en inspraakronde georganiseerd. Omwille van de uitzonderlijke maatregelen door Covid-19 kan deze tijdelijk enkel online gehouden worden.

Op deze website vind je zowel de volledige tekst van het ontwerpconvenant als enkele informatieve filmpjes en presentaties over het betreffende project. Daarnaast kan je ook info terugvinden over de inspraakmogelijkheid voor dit ontwerpconvenant en de algemene werking van brownfieldconvenanten.

Wie niet over een computer met internetverbinding beschikt kan ev. op het gemeentehuis een afspraak maken om de informatie daar te bekijken (056 433 480).

Reageren kan online vanaf 8 juni tot en met 21 juni via het reactieformulier op de website. Schriftelijke reacties kunnen gedurende deze periode ev. ook afgegeven worden in het gemeentehuis van Wevelgem (t.a.v. dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Wonen).

ontwerp browfieldconvenant Gullegem IMHO 2020