Herinrichting Warandestraat

Gepubliceerd op vrijdag 02 juli 2021
Warandestraat

Wevelgem neemt Warandestraat fors onder handen

Wevelgem zal de Warandestraat, de hoofdweg tussen de kern van Wevelgem en Moorsele, volledig herinrichten. Er wordt werk gemaakt worden van nieuwe rioleringen en structurele verbeteringswerken zoals betere parkeermogelijkheden en verhoogde fietspaden.

Parkeerhavens
Wevelgem maakt werk van enkele infrastructurele ingrepen in de Warandestraat, zoals het gemengd rioleringsstelsel gescheiden maken. Tegelijkertijd pakt Wevelgem de vaak problematische en onveilige verkeersdoorstroming aan. Op heden parkeren de wagens gewoon langs de weg, waardoor dubbelrichtingsverkeer vaak onmogelijk is. Het tweerichtingsfietspad wordt afgescheiden door paaltjes.
De parkeerplaatsen zullen grotendeels van de rijweg gehaald worden en plaats maken voor twee parkeerhavens voor wagens en beugels voor fietsen. Die zullen ook ontsloten worden door bushaltes. Om die parkeerhavens te realiseren wordt het RUP Open Ruimte Moorsele aangepast.

Herinrichting voor veilig fietsverkeer Warandestraat - Roeselarestraat
Er wordt ook gedacht aan het fietsverkeer. Tussen de Karrestraat en de brug worden twee verhoogde éénrichtingsfietspaden aangelegd. Dat moet de verkeersveiligheid verbeteren ten aanzien van het huidige tweerichtingsfietspad. Omdat de Roeselarestraat aansluit op de Warandestraat en het onlogisch zou zijn dat fietsers alsnog moeten oversteken in de Roeselarestraat, zullen ook daar verhoogde éénrichtingsfietspaden worden aangelegd, alles met het oog op een fietsveilige verbinding tussen de kern van Wevelgem en Moorsele. Ter hoogte van de Paridaanstraat komt ook een voetpaduitstulping om het zebrapad veiliger te maken enerzijds en het verkeer af te remmen anderzijds.

Onderhoudswerken
Het dossier van de Warandestraat hangt ook vast aan enkele onderhoudswerken in verschillende straten in Wevelgem en Moorsele. Het gaat om straten die recentelijk zijn overgenomen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en waarvoor de gemeente een vergoeding kreeg.

Zo zal de Vanneputstraat in Wevelgem een onderhoudsbeurt krijgen. De Sint-Elooiswinkelstraat zal een nieuwe asfaltlaag krijgen over de volledige lengte. Deze werd in het verleden al enkele keren opgelapt met gietasfalt maar wordt nu dus volledig onder handen genomen. De Meerlaanstraat zal volledig heraangelegd worden. Tegelijkertijd maakt de gemeente in die straat ook werk van een gescheiden rioleringsstelsel want de huizen lozen nog steeds hun water via de gracht. Die werken helpen ook de zuiveringsgraad van de gemeente omhoog.

De timing van de werken is voorzien voor het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022. Alles samen zal de gemeente ongeveer 4,75 miljoen investeren in de werken.

Een goede, verkeersveilige mobiliteit en een veilig fietsnetwerk, Wevelgem zorgt er voor!