Heraanleg Bergelen

Gepubliceerd op Woensdag 01 december 2021
04 april 202202 september 2024

 

Inhoud webpagina

 

Inleiding

De gemeente plant deze legislatuur weg- en rioleringswerken in Bergelen. De woningen die er staan lozen er nog in de gracht. Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wil de gemeente deze woningen saneren. 

Samen met de aanleg van rioleringen wenst de gemeente ook nieuwe fietsvoorzieningen aan te leggen. Dit in samenspraak met de provincie West-Vlaanderen. 

Het ontwerp

Op donderdag 28 oktober 2021 ging de infomarkt door voor deze werken. De inwoners die in de projectzone wonen werden uitgenodigd om de plannen van de boven- en onderbouw te bekijken.  

De plannen kunnen hieronder in pdf-formaat teruggevonden worden. Het plan wordt geopend van zodra u op de knop klikt. 

Ontwerp Bergelen

Afkoppelingsdeskundige

De afkoppelingsdeskundige heeft bij de meeste huishoudens reeds op bezoek geweest.  
Meer informatie over afkoppelen: klik hier

Timing

Nutsmaatschappijen

De nutsmaatschappijen willen hun netten (water, elektriciteit, gas, ...) vernieuwen vanaf april 2022. Deze werken zullen zes maanden duren. 

Gemeentelijke weg- en rioleringswerken

Van zodra de nutsmaatschappijen klaar zijn met hun voorbereidende werken (vernieuwen kabels en ondergronds brengen) zal de aannemer van de gemeente starten. 

Voorlopig is er nog geen concrete timing gekend voor deze werken. 

Hinder

Van zodra er een aannemer gekend is voor de gemeentelijke werken zullen we over de hinder communiceren . Wanneer deze aannemer gekend is kunnen namelijk pas de gepaste verkeersmaatregelen (voor auto, fiets, voetganger) besproken worden. 

Deze verkeersmaatregelen zijn namelijk afhankelijk van de capaciteit van de aannemer, fasering der werken, ...

bergelen

Het huidig gemengd verkeer in Bergelen maakt tussen de Hemelhofweg en de rotonde plaats voor vrijliggende fietspaden.