Nieuws - meest recent

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

- beslissing van de gemeenteraad van 13 april 2018: reglement toegankelijkheidspremie voor handelszaken. reglement_toegankelijkheidspremie_voor_handelszaken.pdf

Er is geen zitdag dienst rechtshulp op:
- dinsdag 29 en woensdag 30 mei
- dinsdag 5 en woensdag 6 juni
De eerstvolgende zitdag is op dinsdag 12 juni van 9u tot 11u45.

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

- beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2018: tijdelijk verkeersreglement voor de Salinusstraat naar aanleiding van het evenement 'lentefeest' op zaterdag 26 mei 2018. verkeersreglement_lentefeest_op_26_mei_2018.pdf

De burgemeester verklaart hierbij, in uitvoering van artikel 31 § 3 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunningen, dat het college van burgemeester en schepenen op 9/05/2018 een milieuvergunning heeft verleend aan Stadsbader nv gevestigd Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke om een inrichting te exploiteren met als voorwerp:

plaatsen van een bemaling in kader van wegeniswerken langs A17, openbaar domein

met volgende rubrieken: 17.3.2.1.1.1°b), 53.2.2°b)2°

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Voeders Lambrecht nv, Zuidstraat 8, 8560 Wevelgem heeft/hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

De aanvraag gaat over het uitbreiden van een veevoederbedrijf met bijkomende torensilo's en vernieuwen gevelbekleding,

 

voor het perceel/de percelen, gelegen Zuidstraat 8Zuidstraat 8, kadastraal gekend:

GEBROEDERS DUVILLIER, Drieslaan 19, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

exploitatie van een natuursteenbedrijf

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:

6.4.1°, 16.3.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 30.7.1°a)

De aanvraag heeft betrekking op volgend adres en perceel:

Drieslaan 19

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Leen Maelfait, Heulestraat 68, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een omheining,

voor het perceel/de percelen, gelegen Heulestraat 68, kadastraal gekend:
Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0341W  2 .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 mei 2018 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

DV Spanplafond, Ignace Denturck en Mehdi Verlinde, Lode De Boningestraat 32, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een handelszaak na afbraak van een woning - regularisatie aanvraag,

voor het perceel/de percelen, gelegen Lode De Boningestraat 9, kadastraal gekend:
Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0685T .

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Fabian Vansteenkiste, Karrestraat 16, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van isolatie en crepi op de voor- en zijgevel,

voor het perceel/de percelen, gelegen Karrestraat 16, kadastraal gekend:
Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 1316P  5 . 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 mei 2018 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Carl BEVERNAGE, Reynsakkerstraat 15, 8560 Wevelgem heeft/hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het wijzigen van de functie juwelierszaak naar woning,

voor het perceel/de percelen, gelegen Brugstraat 7, kadastraal gekend:
Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0728A  2 .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 mei 2018 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.