Gewestelijk RUP K-R8

Gepubliceerd op Vrijdag 04 oktober 2019
08 oktober 201906 december 2019

Het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan KR-8 bekijkt de omgeving van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid (Hoog Kortrijk) en Kortrijk-Oost. Het GRUP wil de leefbaarheid van de omgeving verhogen, bekijkt mogelijke optimalisering aan de bestaande infrastructuur, wil een mobiliteitsverschuiving naar alternatieve vervoersmiddelen en onderzoekt tot slot de mogelijke heroriëntering en inpasbaarheid van bestaande en nieuwe stedelijke projecten.

Inkijken en infomomenten

Als naburige gemeente en omdat mogelijke locatiealternatieven zich op het grondgebied Wevelgem situeren (omgeving Luchthaven Kortrijk – Wevelgem), krijgen ook de inwoners van Wevelgem de kans om de startnota voor het RUP op het gemeenteloket van Wevelgem in te kijken. Dit van 8 oktober tot en met 6 december 2019.

Vlaanderen organiseert daarnaast ook 2 infomomenten

  • maandag 14 oktober 2019, doorlopend van 18.30 tot 20.30 uur in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem
  • dinsdag 15 oktober 2019, doorlopend van 18.30 tot 20.30 uur, in OC Lange Munte, Beeklaan 81 in Kortrijk

Opmerkingen kan je tot 6 december aangetekend bezorgen aan de Vlaamse regering, ingeven via de website www.omgevingvlaanderen.be of tegen ontvangstbewijs afgegeven bij de gemeente. Meer info is te vinden op www.omgevingsvlaanderen.be/grup.