Nieuws - meest recent

Op volgende dinsdagen kan je uitzonderlijk tot 18u terecht in het Administratief Centrum, Deken Jonckheerestraat 9 in Wevelgem voor het oplaadpunt budgetmeter gas en elektriciteit:
- 28 maart 2017
- 25 april 2017
- 23 mei 2017
- 27 juni 2017

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

 

Voor de lokale voetbalclubs SV Wevelgem city, FC Gullegem en KSV Moorsele werd beslist om kunstgrasvelden aan te leggen.

De aanleg zou gebeuren met infill kurk, wat gezonder zou zijn dan rubber. De kunstgrasvelden worden voorzien van een leungaashekwerk met een betonpad errond.
Afhankelijk van het budget kunnen ofwel drie of twee clubs bediend worden.

De werken zouden gerealiseerd moeten zijn tegen 1 augustus.

apr
07

Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 14u00 is iedereen welkom in het NEC 'De Rand' om mee te helpen aan het beheer van de natuur in het provinciedomein Bergelen.

Op vrijdag 7 april wordt er een zwerfvuilactie georganiseerd in de omgeving van Kleine Bergelen en de omgeving van de Heulebeek.

Meer info: Patrick Gheysens, 056 41 77 22, gheysens.foulon@skynet.be

Naar aanleiding van Gent-Wevelgem zal het zwembad uitzonderlijk gesloten zijn op zondag 26 maart 2017.

Voor onmiddellijke indiensttreding organiseren wij een selectie voor de functie van  zorgkundige in onze woonzorgcentra Het Gulle Heem in Gullegem en Elckerlyc in Wevelgem

Wij bieden u een contract van onbepaalde duur, een boeiende werkomgeving en een goede verhouding werk / privé.

Geïnteresseerd ?

Dan hebben wij voor jou de oplossing. Vanaf heden kun je bij de gemeente ook mobiele fietsenstallingen ontlenen. Hiermee kun je 300 fietsen ordentelijk stallen. 

Op een aanhangwagen staan 25 fietsrekken die eenvoudig kunnen uitgezet worden en waar telkens 12 fietsen kunnen gestald worden. De fietsen worden door middel van het stuur op een diefstalveilige manier opgehangen aan het rek.

Aan de fietsenstalling kunnen ook afficheborden A3-formaat geplaatst worden voor communicatie naar de gebruiker van het fietsenrek.

Voor onze lokale dienstencentra organiseren wij nogmaals een selectie voor de functie van centrumleider.

Wij bieden u een contract van onbepaalde duur, een boeiende werkomgeving en een goede verhouding werk / privé.

Diplomavoorwaarden : bachelor diploma

Uw kandidatuur moet via een aangetekend schrijven binnen zijn in het OMCW ten laatste op vrijdagmiddag 14 april 2017.

Bij te voegen stukken:  kopie van uw diploma en een bewijs van goed gedrag en zeden

Geïnteresseerd ?

Tijdens de week van de valpreventie organiseren we een aantal bewegingsactiviteiten omdat we ervan overtuigd zijn dat bewegen vallen voorkomt! Op dinsdag 25 april maken we er een gezonde dag van met een feestmaaltijd vol vitaminen, wandelingen van 5, 3 en 1 km en een workshop zumba.

Het programma:
11u30: feestmaaltijd "koude visschotel"
14u00: wandeling 5 en 3 km
15u30: zitdansen
16u00: wandeling 1 km
17u30: lopen 5 km
18u30 tot 19u30: workshop Zumba

De herinrichting van de parking tussen de Sint-Hilariuskerk en de residentie Paganini en de heraanleg van het plein voor de grot, zullen binnenkort van start gaan.