Fietszone Gullegem

Gepubliceerd op maandag 30 augustus 2021
Fietszone Gullegem

Nieuwe verkeersmaatregelen in Gullegem vanaf 1 september

Eerste fietszone in Wevelgem

Vanaf 1 september gaan in Gullegem een aantal nieuwe verkeersmaatregelen in en komt er een fietszone, de eerste in heel Wevelgem. Het gaat om ingrepen die zijn voortgevloeid uit het LaMA-participatietraject (Laboratoria voor Mobiele Alternatieven). De maatregelen zijn tijdelijk en op proef, maar kunnen wel, mits een positieve evaluatie, permanent worden.

De grootste aanpassing wordt de ingebruikname van de fietszone, een gevoelige uitbreiding van de huidige fietsstraat. Het gaat om de omgeving van de scholen. Automobilisten mogen er niet sneller rijden dan 30 km/u en mogen fietsers niet inhalen. De zone omvat de Poststraat, de Peperstraat, een stukje van de Bankstraat, de Bissegemstraat, een deeltje van de Koningin Fabiolastraat, de Processieweg, de Gulleheemlaan en de Pastorijweg. Dat moet zorgen voor meer fietscomfort, - veiligheid en een gezondere omgeving.

De Processieweg wordt aangepast. Auto’s zullen nog maar aan één kant van de weg mogen staan zodat fietsers en auto’s elkaar gemakkelijker kunnen kruisen. Er worden ook bloembakken geplaatst. Die zullen de parkeerzones afbakenen maar ook een voetpaduitstulping creëren en foutparkeerders ter hoogte van het kruispunt tegengaan.

Aan de blauwe poort van de Gulleboom in de Processieweg komen ook extra fietsenstallingen.

Tot nu zorgde het parkeren aan beide kanten van de rijweg voor een onveilige situatie, zeker op de momenten dat er veel schoolgaand verkeer is. De herinrichting van de Processieweg en bij uitbreiding van de schoolomgeving drong zich dan ook op.

High Five
Om kinderen en hun ouders te motiveren om hun auto iets verder te parkeren en het laatste stukje te voet af te leggen, komen er verspreid over Gullegem negen ‘High-Five’-palen. Fietsende en wandelende kinderen kunnen een high five geven en verdienen dankzij een slim bandje punten, waarmee ze het tegen elkaar kunnen opnemen op een online platform. Met de puntjes kan ook een leuke beloning verdiend worden.

LaMA
Het LaMA-project is een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit. De voorbije maanden waren er tal van informatie- en participatiesessies waarbij iedereen zijn ideeën kon geven. De nieuwe maatregelen zijn daar het resultaat van. Om die maatregelen en de locatie van de ‘High-Five’-palen kenbaar te maken, maakte Wevelgem een handige brochure, die onder meer in de bussen vielen van de omwonenden.

In december volgt een eerste evaluatie en kan worden bekeken welke ingrepen verwijderd, behouden of uitgebreid kunnen worden. ‘Verkeersveiligheid in de schoolomgevingen is een van de speerpunten in ons beleid. De voorgestelde maatregelen zijn samen met ouders, leerkrachten, directie en bewoners tot stand gekomen. Het is de bedoeling om na de evaluatieperiode te kunnen overgaan naar definitieve maatregelen’, zegt schepen van Mobiliteit Lobke Maes.

Duurzame mobiliteit en een veilig fietsnetwerk, Wevelgem zorgt ervoor!