Diensthoofd Sport

voltijds, niveau A1a-A2a (m/v/x), contractueel onbepaalde duur

Functie-inhoud

 • Beheren van het zwembad en van de gemeentelijke sportinfrastructuur.
 • Verantwoordelijk voor de inhoudelijke coördinatie van de gemeentelijke sportdienst en het gemeentelijk sportbeleid in functie van een maximale sportparticipatie voor alle segmenten van de bevolking (jongeren, senioren etc.).
 • Aansturen, opvolgen, motiveren en ondersteunen van de verschillende groepen medewerkers (bv. sportpromotor, redders, medewerkers Sport Toezicht en Onderhoud, sportanimatoren) van de sportdienst zodat een adequate dienstverlening kan worden gegarandeerd.

Verloning

Een bruto maandwedde van 3 107,98 euro, een interessante verlofregeling, extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding), terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.

Selectieprocedure:

Schriftelijke en mondelinge proef (data nog vast te leggen).

Werfreserve

Er wordt een werfreserve aangelegd  met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Voorwaarden

 • houder zijn van een masterdiploma of van een diploma van universitair onderwijs of van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van het lange type;
 • de Belgische nationaliteit bezitten of toegelaten zijn tot het wettig verblijf op het grondgebied van België en toegelaten zijn tot de Belgische arbeidsmarkt;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • van goed zedelijk gedrag zijn (aan te tonen met een uittreksel uit het strafregister);
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
 • de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
 • slagen voor een selectieprocedure.

Hoe inschrijven

De kandidaatstellingen moeten:

 • ofwel bij ter post aangetekende brief gestuurd worden aan de heer burgemeester, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
 • ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de dienst Secretariaat, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem.

De uiterste inschrijvingsdatum is 11 september 2019. De postdatum op de briefomslag of de datum van ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Bij te voegen stukken

 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden;
 • afschrift van het vereiste diploma.

 

Uiterste inschrijvingsdatum

11 september 2019

Meer info

Alle verdere inlichtingen over deze functie en de selectieprocedure (aanwervingsvoorwaarden, selectieprogramma, wijze van inschrijven, functie- en competentieprofiel) www.wevelgem.be/vacatures  

personeelsdienst, 056 43 34 30 - personeel@wevelgem.be