beslissing Wittemolenstraat perceel 4/C/0430A

Gepubliceerd op donderdag 15 juli 2021
15 juli 202126 augustus 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

CV Fluvius System Operator, Voskenstraat 177, 8930 Menen heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het vervangen van een distributiecabine voor elektriciteit,

Inrichtingsnummer: 20210322-0075.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
12.2.1°

voor het perceel, gelegen Wittemolenstraat z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie C, nr. 0430A .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2021 beslist om een  vergunning onder voorwaarde voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.