beslissing Wittemolenstraat 275-277

Gepubliceerd op Dinsdag 24 augustus 2021
24 augustus 202128 september 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Veehandel Beyls bv, Wittemolenstraat 277, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het bouwen en exploiteren van een rundveestal en ophogen van een stal, de aanleg van een nieuwe uitweg/doorsteek naar Ter Poperenweg en het regulariseren van een niet-vergunde verharding en sleufsilo’s

Inrichtingsnummer: 20201120-0049.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:

6.5.1°, 9.4.3.c)1°, 15.1.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 19.6.2°a), 28.2.c)1°, 45.4.d), 45.14.3°, 53.8.1°a)

De aanvraag heeft betrekking op volgend) adressen/percelen:

Wittemolenstraat 275-277

Wevelgem 4de afdeling, sectie C, nrs. 0447F, 0460B, 0447E, 0445L, 0445H, 0445E, 0446F, 0445K, 0461C, 0445/2, 0463A
 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 augustus 2021 beslist om een gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.