beslissing Warandestraat 19

Gepubliceerd op Dinsdag 13 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Lorenzo en Sabrina Descheemaecker-Descamps, Warandestraat 19, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een bijgebouw,

voor het perceel/de percelen, gelegen Warandestraat 19, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 1127P  4 .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 april 2021 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.