beslissing Warandestraat 134

Gepubliceerd op Dinsdag 13 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Geert en Godelieve Lust-Vanoverberghe, Warandestraat 134, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van een eerdere verbouwing en verbouwen en uitbreiden van een woning tot zorgwoning,

voor het perceel/de percelen, gelegen Warandestraat 134, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 1322Y6.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 april 2021 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.