beslissing verkavelingswijziging Parkstraat

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dimess bvba, de heer Gino Messely, Kolverikstraat 43, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor het bijstellen van een verkaveling.

De aanvraag gaat over het wijzigen van de figuratieve voorbouwlijn van de 3 kavels,

voor de percelen, gelegen Parkstraat , kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nrs. 0288T2, 0287T2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.