beslissing verkaveling Pater Damiaanstraat-Pieter Breughelstraat

Gepubliceerd op dinsdag 15 juni 2021
15 juni 202120 juli 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Luc AMERLINCK, Pater Damiaanstraat 18, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

De aanvraag gaat over het opsplitsen van een perceel in één nieuw bouwlot en een bestaande woning

De aanvraag heeft betrekking op volgend adres/perceel:

Pater Damiaanstraat-Pieter Breughelstraat

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0287C
 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 juni 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.