beslissing verkaveling Kortrijkstraat 374

Gepubliceerd op dinsdag 15 juni 2021
15 juni 202120 juli 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Nicole Casteele, Menenstraat 374, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

De aanvraag gaat over het verkavelen van gronden voor 1 eengezinswoning met gesloten bebouwing

De aanvraag heeft betrekking op volgend adres/perceel:

Kortrijkstraat 112

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0652X4
 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 juni 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.