beslissing verkaveling Beukenstraat

Gepubliceerd op donderdag 17 juni 2021
17 juni 202122 juli 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Hilda Decock, Felix Vervennestraat 1, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

De aanvraag gaat over het herkavelen van gronden om een halfopen woning te bouwen.

De aanvraag heeft betrekking op volgend adres/percelen:

Beukenstraat

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0585L
Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0585C

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 juni 2021 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.