beslissing Rederijkersstraat 5

Gepubliceerd op Dinsdag 24 augustus 2021
24 augustus 202128 september 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Sam en Kimberley Staelens-Vanneste, Rederijkersstraat 5, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het uitbreiden van een gesloten eengezinswoning na het slopen van de veranda

De aanvraag heeft betrekking op volgend adres/perceel:

Rederijkersstraat 5

Wevelgem 3de afdeling, sectie D, nr. 0049V
 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 augustus 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de aanplakking worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.