Beslissing omgevingsvergunning - Kortrijkstraat 372

17 juni 201917 juli 2019

NV LAFOSSE, de heer Karel Lafosse, Kortrijkstraat 372, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

melding van overname van de activiteiten van Vermandere nv naar Lafosse nv, vergund als metaalbewerkingsbedrijf

voor het perceel, gelegen Nijverheidslaan 25, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling
Wevelgem 3de afdeling
Wevelgem 4de afdeling

sectie B
sectie A
sectie B

nr. 0469E
nr. 0354A 2
nr. 0517P

Inrichtingsnummer: 20190121-0027

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 juni 2019 beslist om een vergunning af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst milieu op volgend adres:

Dienst milieu
2de verdieping
bureel 2.05
Vanackerestraat 12
8560 WEVELGEM