beslissing Nieuwstraat 146

Gepubliceerd op Dinsdag 29 september 2020

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

ABRAM nv, de heer Luc Beke, Kapellestraat 117, 8020 Oostkamp heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het verbouwen van bestaande loodsen, bouwen van nieuwe loodsen na afbraak bestaande loodsen en plaatsen van een hoogspanningscabine,

voor het perceel/de percelen, gelegen Nieuwstraat 146, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nrs. 0635R2 en 0636T16.

Inrichtingsnummers: 20191209-0005, 20191209-0006.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
12.2.1°, 12.2.1°

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 september 2020 beslist om een weigering af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.