beslissing Nieuwstraat 123

Gepubliceerd op donderdag 15 juli 2021
15 juli 202126 augustus 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Clency Mervilde, Nieuwstraat 123, 8560 Wevelgem heef een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een rijwoning met vernieuwing van de bestaande uitbouw,

voor het perceel/de percelen, gelegen Nieuwstraat 123, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0643K2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2021 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden bekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.