beslissing Moorselestraat 33

Gepubliceerd op donderdag 15 juli 2021
15 juli 202126 augustus 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Wevelgem, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het slopen van een woning,

voor het perceel/de percelen, gelegen Moorselestraat 33, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nr. 0351A3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.