beslissing Moorselestraat 110

Gepubliceerd op dinsdag 18 mei 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

CASiA Projects bv, Schonekeerstraat 2/0301, 8930 Menen, heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

De aanvraag gaat over het verkavelen van twee percelen voor het creëren van 3 bouwloten,

voor de percelen, gelegen Moorselestraat 110, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nrs. 0613H en 0613G.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 mei 2021 beslist om een voorwaardelijke vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.