beslissing Moorselestraat 11-13

Gepubliceerd op Dinsdag 29 september 2020

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Emiel Gheysens, Weggevoerdenlaan 44, 8930 Menen heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het slopen van een woning, voormalige opslagplaats en bijgebouwen en het rooien van bomen,

voor de percelen, gelegen Moorselestraat 11-13, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nr. 0356N2, 0356G2, 0356H2, 0356L2, 0356F2 en 0356M2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 september 2020 beslist om een gedeeltelijke vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.