beslissing Menenstraat Fluxys

Gepubliceerd op Maandag 12 februari 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

FLUXYS BELGIUM nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 

De aanvraag gaat over het uitvoeren van aanpassingen aan een bestaand ontspanstation

 

De aanvraag heeft betrekking op volgend adres/perceel: 

Menenstraat z/n

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0084M 

 

De Vlaamse overheid heeft op 8 februari 2024 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

 

De beslissing kan worden ingekeken tot 30 dagen na de bekendmaking op www.omgevingsloket.be of op afspraak bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 

 

De procedure en formaliteiten rond het indienen van een beroepschrift kunnen worden bekomen bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening of op www.omgevingsloket.be.