beslissing Menenstraat 202

Gepubliceerd op Dinsdag 13 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heren Bram Quaghebeur en Tony Vermeulen, Menenstraat 202, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van een bestaande rijwoning,

voor het perceel/de percelen, gelegen Menenstraat 202, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nr. 0370G5.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 april 2021 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.