beslissing Meerlaanstraat 27

Gepubliceerd op Dinsdag 13 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

NV HEMAFLAT, de heer Jeroen Ghilgemijn, Meensesteenweg 167, 8870 Izegem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van 6 eengezinswoningen met carport,

voor het perceel/de percelen, gelegen Meerlaanstraat 27, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 0369N.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 april 2021 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.