beslissing Leliestraat 35

Gepubliceerd op donderdag 15 juli 2021
15 juli 202126 augustus 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Gracienne Rosé, Leliestraat 35, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het aanleggen van verharding,

voor het perceel, gelegen Leliestraat 35, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0584D2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2021 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.