beslissing LA Jan Breydelstraat 75

Gepubliceerd op Woensdag 08 september 2021
08 september 202108 oktober 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Timothy Carrein, Jan Breydelstraat 75, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een eengezinswoning

De aanvraag heeft betrekking op volgend adres/perceel:

Jan Breydelstraat 75

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0635F3
 

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft op 12 augustus 2021, in laatste aanleg, beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de start van de aanplakking worden ingekeken bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.