beslissing Kortrijkstraat 317

Gepubliceerd op Dinsdag 29 september 2020

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

SKY SERVICE bv, de heer Barth Foucart, Grote Moerstraat 59, 8200 Brugge heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten en kleinhandelsactiviteiten.

De aanvraag gaat over het bouwen en exploiteren van een kleinhandelszaak,

voor het perceel, gelegen Kortrijkstraat 317, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0875L5.

Inrichtingsnummer: 20200226-0056.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
5.3.1°b), 17.1.2.1.1°, 17.4., 28.1.f)1°.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 september 2020 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.