beslissing Kleine Ieperstraat 11

Gepubliceerd op Dinsdag 29 september 2020

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Koffiebranderij Grootmoeders Koffie Hanssens bv, de heer Patick Hanssens, Kleine Ieperstraat 11, 8560 Wevelgem heeft/hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het uitbreiden en verder exploiteren van een koffiebranderij na sloop en nieuwbouw van het magazijn en het vellen van bomen voor de aanleg van een waterbuffer,

voor de percelen, gelegen Kleine Ieperstraat 11, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0706F2, 0706G3, 0713K, 0713L, 0706B3.

Inrichtingsnummer: 20200123-0062.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
15.1.1°, 16.3.2°a), 17.1.2.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 43.1.1°a), 45.11.2°, 45.13.d)1°a), 45.14.1°b)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 september 2020 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.