beslissing Drieslaan 14

Gepubliceerd op dinsdag 08 juni 2021
08 juni 202112 juli 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator, Voskenstraat 177, 8930 Menen heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een distributiecabine voor elektriciteit,

Inrichtingsnummer: 20210223-0009.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
12.2.1°

voor de percelen, gelegen Drieslaan 14, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 0489R
Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 0489G.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 juni 2021 beslist om een voorwaardelijke vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.